Home » Dronning Mauds arv by Carl-Erik Grimstad
Dronning Mauds arv Carl-Erik Grimstad

Dronning Mauds arv

Carl-Erik Grimstad

Published 2010
ISBN :
Hardcover
347 pages
Enter the sum

 About the Book 

Da Carl-Erik Grimstad kom over en mappe gamle brev og notater med påskriften Forsøk på å svindle dronning Maud - signert av dronningens trofaste sekretær, sir Henry Knollys - startet en lang og spennende reise i ukjente dokumenter. Grimstads funnMoreDa Carl-Erik Grimstad kom over en mappe gamle brev og notater med påskriften Forsøk på å svindle dronning Maud - signert av dronningens trofaste sekretær, sir Henry Knollys - startet en lang og spennende reise i ukjente dokumenter. Grimstads funn gir oss for første gang innsikt i de økonomiske avtalene som ble gjort ved ekteskapsinngåelsen mellom prins Carl og prinsesse Maud i 1896 og arveoppgjøret etter kong Edward VII, dronningens far.Statsviteren Grimstad gir oss helt nye perspektiver på de kongeliges liv og virke, og vi får de mest utrolige detaljer om sentrale skikkelser i det britiske kongehuset på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Bildet av de kongelige får veldokumenterte rifter, og kanskje må oppfatningen av det harmoniske forholdet mellom den norske og britiske kongefamilien bli revurdert.Hvilke konsekvenser fikk familiekrangelen om dronning Mauds medgift for det storpolitiske spillet rundt Norges internasjonale status i 1905 - 1907? Og hva betydde det for utformingen av seremoniellet rundt de kongelige i den nye norske staten - ja, for vår uferdige statsskikk i det hele - at Maud bar på en kulturell arv nettopp fra England?