Home » Chiến tranh lạnh và di sản của nó by Xiaoming Zhang
Chiến tranh lạnh và di sản của nó Xiaoming Zhang

Chiến tranh lạnh và di sản của nó

Xiaoming Zhang

Published
ISBN :
Paperback
596 pages
Enter the sum

 About the Book 

Để cung cấp cho bạn đọc tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề về chiến tranh lạnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Chiến Tranh Lạnh Và Di Sản Của Nó của tác giả Trương Tiểu Minh, Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải Trung Quốc ấnMoreĐể cung cấp cho bạn đọc tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề về chiến tranh lạnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Chiến Tranh Lạnh Và Di Sản Của Nó của tác giả Trương Tiểu Minh, Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải Trung Quốc ấn hành năm 1997. Nội dung sách tập trung trình bày một số vấn đề quan trọng trong thời kỳ chiến tranh lạnh: nguồn gốc chiến tranh lạnh, xung đột Đông - Tây trong thời kỳ chiến tranh lạnh- vai trò của Liên hợp quốc và thế giới thứ ba trong chiến tranh lạnh- sự kết thúc chiến tranh lạnh và những bài học được rút ra từ chiến tranh lạnh, v.v... Ngoài ra, trong cuốn sách có một số tư liệu, nhận định và đánh giá nhất là những vấn đề có liên quan đến Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa các nước lớn- về vị trí vai trò của Phong trào không liên kết- về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam,v.v.Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.